Maneno tæller tid, når barnet er inde og læse hver enkelt bog. Derefter opgør Maneno, hvor lang tid barnet har brugt på at læse en bog - altså hvor mange ord, der er læst i minuttet (det er forskelligt for hvilket alderstrin/niveau man er på), så vi på den måde kan sikre, at en bog faktisk er blevet læst og ikke kun bladret igennem.

Der er bøger i app'en under LIX 10 som har forståelsesspørgsmål tilknyttet og vi arbejder løbende på at lave flere spørgsmål til bøgerne.

Fandt du dit svar?