Læs denne artikel og forstå de mange hjælpefunktioner i Maneno og de grundlæggende som fx at bladre, zoom osv.

Tilbage til biblioteket: Når du har valgt en bog og er i gang med at læse, vil du se at der øverst i venstre hjørne er en rød pil, som fører dig tilbage til biblioteket.

Skærmrotation: Knappen med en skærm og to pile i rotation, kan bruges til at slå skærmrotation til og fra.

Minutter læst på dagen: Uret øverst i højre hjørne viser hvor mange minutter der er blevet læst på dagen. Har dit barn nået sit daglige mål kommer der et grønt hak for neden af uret.

mceclip0.png

Menuen "Hjælpefunktioner": Du finder menuen nederst på skærmen i højre hjørne. Klik på de tre prikker og menuen åbner sig.

Inde i menuen har du mulighed for bla. at ændre baggrundsfarve på bogen, optage din oplæsning og få et overblik over antal læste sider.

mceclip1.png

Talegenkendelse: Klikker du på 'Spil' ikonet, har du mulighed for at aktivere talegenkendelse. Det betyder, at du kan læse højt mens ordene du læser bliver fremhævet.

mceclip3.png

For at afbryde talegenkendelse skal du klikke på "Læs og Lær" ikonet øverst på siden.

Optagefunktionen: Vælger du at optage din læsning, skal du klikke på "Optager". Funktionen er aktiv når du kan se et rødt ikon i højre hjørne.

6.PNG

Klikker du på optager ikonet øverst for at afslutte, får du muligheden for enten at gemme optagelsen, slette den eller dele den med dine Maneno-venner (se Vennefunktionen i Maneno).

Du finder alle optagelser ved at gå ind på 'Læselog' under profilen (klik på profilbilledet).

7.PNG
21.PNG

Oplæsningsfunktionen: For at aktiverer oplæsningsfunktionen skal du klikke på 'Lyd' ikonet. Dette vil aktivere lydsporet som du vil se nederst på siden. Du kan pause afspilningen ved at klikke på pause ikonet eller slukke ved at klikke på det røde kryds.

3.PNG
8.PNG

Klikker du på 'Indstillinger' i menuen, får du muligheden for at redigere i tekststørrelse, linjeafstanden, vælge blokbogstaver til og fra og ændre baggrundsfarven i bogen. Du kan altid zoome ind og ud ved brug af pinch-zoom funktionen.

3.PNG
11.PNG

Du kan bladre i bogen ved at klikke i venstre eller højre side. Derudover er det også muligt at bladre i siderne ved at swipe fra højre eller venstre.

10.PNG

Linjefokus: Du aktiverer linjefokus ved at holde fingeren nede på en linie og trække den ned over siden mens du læser.

19.jpg

Stavelser: Ved at klikke på et ord, får du det oplæst eller delt i stavelser.

15.PNG
Fandt du dit svar?