Vores mål er ret simpelt. Vi vil gøre danske børn til de bedste læsere. Vi har derfor samlet 10 gode råd til hvordan du som forælder kan støtte op om dit barns læsning.

Læs højt for dit barn

Selvom barnet godt selv kan læse, er det vigtigt fortsat at læse højt for barnet hver dag. Det må gerne være en bog, som ligger over barnets læseniveau, da dette udvider barnets ordforråd og begrebsudvikling. Brug fingeren til at understrege sætningerne, så barnet kan følge med i teksten, når du læser og sørg altid for at snakke om de svære ord undervejs. Når I læser sammen, skal det være en hyggelig og rar oplevelse, og det kan med fordel være en bog, som barnet selv har valgt.

Snak med dit barn om bøgernes indhold

Vis interesse for de bøger, dit barn læser. Tal gerne om hvad bogen handler om, fx ud fra forsiden, inden barnet går i gang med at læse. Når barnet er færdig med at læse, kan I igen tale om bogen, hvor du stiller uddybende spørgsmål til handlingen. Det er god træning for barnet at genfortælle handlingen, og det styrker læsemotivationen at have nogen at tale med om bogens indhold.

Hjælp barnet med at finde bøger der passer i læseniveau

Det er vigtigt at barnet finder bøger i det rigtige læseniveau. Vælger barnet for svære bøger, kan det give et knæk på selvtilliden og være med til at fjerne motivationen til at læse. Vælger barnet for lette bøger, bliver barnets ordforråd omvendt ikke udfordret. Sæt derfor tid af til sammen med barnet at finde nogle bøger, der passer i niveau, men som også falder indenfor de genrer, som har barnets interesse.

Sørg for at der altid er bøger ved hånden som interesserer dit barn

Jo flere bøger barnet har at vælge imellem, jo større sandsynlighed er der for, at dit barn finder en bog at fordybe sig i.

Giv dit barn ro til at læse

Det er vigtigt for barnets koncentration at der altid er ro, når der skal læses. Sluk for musikken og fjernsynet, og gør det til en del af læserutinen, at barnet ikke forstyrres når der læses.

Afbryd ikke, hvis dit barn læser et ord forkert

Med mindre det er forstyrrende for handlingen eller barnet selv beder om hjælp, bør man så vidt muligt undlade at rette eller på anden vis afbryde barnet i læsningen. Når der læses, skal du ikke agerer lærer overfor barnet, men derimod altid være opmuntrende og give barnet plads til selv at finde frem til den rigtige måde at læse på.

Ros altid barnet ved højtlæsning

Børn har brug for anerkendelse, det gælder også, når de læser. Fortæl barnet, at det gør et godt stykke arbejde og vær opmuntrende og positiv, specielt hvis barnet ikke har særligt meget lyst til at læse. Læselysten styrkes ved opmuntring.

Leg og lav sjov med sproget
Rim og remser kan være med til at styrke barnet i dets udvikling af ord- og tekstforståelse og samtidig putte lidt leg ind i den daglige læsning.

Vis at du selv læser
Som forælder spiller du en afgørende rolle i forhold til hvor naturligt et forhold dit barn får til læsning. Hvis du selv læser bøger, aviser og tidsskrifter på tryk eller digitalt, vil det også smitte af på dit barn. Starter man tidligt med at gøre det synligt for børnene, at læsning er vigtigt, vil det også blive en naturlig del af familien at alle læser og deler viden.

Barnet skal læse hver dag i 15-­20 minutter

Læsning er en muskel, der skal trænes, og derfor er det vigtigt at holde læsningen ved lige. Det anbefales, at børn læser minimum 15 minutter hver dag.

Fandt du dit svar?